Ειδική Γλωσσική Διαταραχή

Ειδική Γλωσσική Διαταραχή

ΕΙΔΙΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ (S.L.I) ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΔΥΣΦΑΣΙΑ

Η Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (S.L.I.) ή εξελικτική δυσφασία, είναι μία αναπτυξιακή γλωσσική διαταραχή και περιγράφει την κατάσταση μιας  καθυστερημένης γλωσσικής ανάπτυξης σε περιπτώσεις που απουσιάζουν άλλες αιτίες όπως αυτισμός, κώφωση, νοητική υστέρηση ή ό,τι άλλο θα μπορούσε να εξηγήσει την γλωσσική καθυστέρηση. Τα παιδιά με Ειδική Γλωσσική Διαταραχή έχουν κανονική ευφυΐα, όραση, ακοή, συναισθηματική ανάπτυξη.

Η ειδική γλωσσική διαταραχή μπορεί να είναι εκφραστικού τύπου, αντιληπτικού τύπου ή μικτή. Τα παιδιά με ειδική γλωσσική διαταραχή παρουσιάζουν καθυστέρηση σε όλους τους τομείς του λόγου φωνολογία, σύνταξη, γραμματική, σημασιολογία.

Γενικά γλωσσικά χαρακτηριστικά

Τα παιδιά με ειδική γλωσσική διαταραχή συναντούν δυσκολίες με τη χρήση των άρθρων , τις καταλήξεις ονομάτων και ρημάτων, τη χρήση του σωστού χρόνου των ρημάτων. Η συντακτική δομή είναι απλοποιημένη. Συνήθως περιορίζεται στη δομή Υποκείμενο Ρήμα Αντικείμενο. Πολλές φορές οι λέξεις τοποθετούνται τυχαία στη φράση.

Παραλείπονται οι σύνδεσμοι, οι αντωνυμίες.Το λεξιλόγιο είναι περιορισμένο υπάρχουν δυσκολίες εκμάθησης νέων λέξεων αργούν να κατακτήσουν τις πρώτες λέξεις να κάνουν συνδυασμούς λέξεων δυσκολεύονται στην εύρεση της κατάλληλης λέξης κάνουν λάθη κατονομασίας.

music