Δυσφαγία

Δυσφαγία

Δυσφαγία

ΔΥΣΦΑΓΙΑ

Η δυσφαγία έχει οριστεί ως διαταραχή της μεταφοράς του βλωμού από τη στοματική κοιλότητα στο στομάχι εξαιτίας ανωμαλιών στις σημαντικές δομές της κατάποσης ή και την κινητικότητά τους.

Η δυσφαγία μπορεί να καταστήσει την κατάποση επισφαλή και να βάλει σε κίνδυνο τον ασθενή για υποσιτισμό, αφυδάτωση, πνιγμό και συνέπειες στη λειτουργία των πνευμόνων, λόγω εισρόφησης.

 

music