Διαταραχές

Ειδική Γλωσσική Διαταραχή

Η Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (S.L.I.) ή εξελικτική δυσφασία, είναι μία αναπτυξιακή γλωσσική διαταραχή και περιγράφει την κατάσταση μιας  καθυστερημένης γλωσσικής ανάπτυξης …

Δυσφαγία

Δυσφαγία

Η δυσφαγία έχει οριστεί ως διαταραχή της μεταφοράς του βλωμού από τη στοματική κοιλότητα στο στομάχι εξαιτίας ανωμαλιών στις σημαντικές δομές της κατάποσης…

Διάσπαση Προσοχής

Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) είναι μια από τις συχνότερες νευροβιολογικές διαταραχές της παιδικής ηλικίας, η οποία συνεχίζεται, κατά ένα σημαντικό ποσοστό, και στην ενήλικη ζωή …

Αυτισμός (ΔΑΔ)

Ο όρος Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (Δ.Α.Δ.) χρησιμοποιείται συνώνυμα με τον όρο Διαταραχή του Φάσματος του Αυτισμού, ενώ στην πραγματικότητα είναι ευρύτερος …

Φωνολογική Διαταραχή

Πολλά παιδιά προσχολικής ηλικίας δεν μιλούν καθαρά με αποτέλεσμα να μην γίνονται κατανοητά από άτομα του κοντινού περιβάλλοντος. Μια δυσκολία στην ομιλία, αν δεν οφείλεται σε οργανικά αίτια …

Τραυλισμός

Ο τραυλισμός είναι μια διαταραχή στην ροή της ομιλίας κατά την οποία ροή διακόπτεται από επανάληψη (φωνήματος, συλλαβής, λέξης), μπλοκάρισμα επιμήκυνση φωνήματος, επαναδιατύπωση …

music